ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Жок дегенде он жылга, Кетпей турган болсочу!.. Элдин башын айланткан, Эшен болот турбайбы. Карып кылган адамды, Кесел болот турбайбы. Кадимки журтум ээлерге, Кадырлап баккан бала жок. Жени жоктун озундой ырдаган Жолдошбек Жумакадыров Кок сулуу. Балык сууда тумчукпайт, Манапка малай унчукпайт.

Добавил: Kilkis
Размер: 37.72 Mb
Скачали: 77172
Формат: ZIP архив

Ылай, чопо киринен Арып чыккан аккан суу. Тобурчак жалы кайрылса, Тармал эмей, эмине?

Улуу акын Женижоктун ырларынан накыл кептер, Видео, Смотреть онлайн

That S Life Mp3. Эки жагын карашып, Канаттарын тарашып. Оор чоюн кумганда, Орто жерде турганда. Эки жааттап ырдаса, Элдин баары тек турат.

Кандай арга кылам деп, Кайгысы болот кеселде. Маанисин билбейт баарысы Бийик жаздык баш жакта, Бир кыялым жаш чакта.

Агарган тоонун арасын Аркарлар оттоп жол кылган. Тобурчак аттын дулдулу, Топ жыйындын булбулу, Аргымак аттын дулдулу, Ак калпак элдин булбулу! Ташка тийсе оорубас, Жаны кыйын аккан суу Жан-жаныбар киени Жаркыратып баккан суу. Он жетиге барганда, Ой, тоону кезип ышкырат.

  ПТИЦА ЗА ПТИЦЕЙ ЭНН ЛАМОТТ FB2 СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Статистика работы системы

Ак калпак кыргыз элимдин, Акыны болом, дап дайын. Ала-Тоонун боорунан Жарып чыккан аккан суу.

Табыптын колу дарыда, Бир кыялым карыда. Алган менен саткандын, Наркын билбейт балалык!

Свежая Mp3 музыка

Ринат Мамбеталиев Балам жок дастаны. Кожо менен молдого, Даарат болгон аккан суу. Кайран гана жыйырма беш, Кайраты толук арткан кез.

Аккан суу акпай калды. Ажары жанды суусаткан, Атайын келдим женижоктвн. Куйрук жалы бир карыш, Кулан келген аккан суу. Карып, мискин, бечера, Даарат алган аккан суу. Аргымакка жем берген, Ар акынга дем берген, Тобурчакка жем берген, Топ акынга дем берген.

Кез келгенде токтолбой, Жерден чыккан аккан суу. Каймактаган кара жер, Канча жанды шимирди, Кай кеткени билинбей.

Менин ушул турганым, Бендеге болсун убалым. Жекендин башы желпилдеп, Камыштын башы калкылдап. Керектиги Ааламга, Анык болгон аккан суу!. Ак сайдан аккан дарыя, Арманым айтам жарыя. Бейли кенен, тар эмес Бир калыпта бурулбай Агып жатат аккан суу.

женижоктун ырлары слушать онлайн

Бурчак-бурчак кар жааса, Асыл жылкы баласы Буюкпайт да уюкпайт. Жабыркатпай жай, кышы, Жандын баарын баккан суу!. Алдуусунган душманга, Алдырбаган курчтук кез. Ак кыянын боорунан, Канаат алган аккан суу. Жабыркатып саргайтат, Жакшысы болбойт жалаанын. Балам кылса базарды, Тартпайт элем азарды.

  АЛЕКСЕЙ КАПТЕРИН КНИГА О ТАКТИКЕ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Похожие файлы